Näin liikut itärajalla

Suomen ja Venäjän vastaisella rajalla on rajavyöhyke. Vyöhyke helpottaa rajan valvomista ja auttaa ylläpitämään rajaturvallisuutta. Rajavyöhykkeen leveys on maalla enintään kolme ja merellä enintään neljä kilometriä.

Tarvitset luvan, jos haluat liikkua rajavyöhykkeellä. Matkailu ei ole sellainen peruste, jolla lupa myönnettäisiin, ja ilman lupaa rajavyöhykkeellä liikkuminen on rangaistava teko. Manner EU:n Itäpisteellä vierailuun lupaa ei tarvita.

Rajavyöhykkeen takaraja on merkitty maastoon keltaisilla rajavyöhyketauluilla, puihin ja pylväisiin kiinnitetyillä keltaisilla renkailla. Vesistöissä merkkeinä käytetään keltaisia viittoja. Tätä rajaa ei saa luvatta ylittää.

Katso lisää:

https://raja.fi/rajavyohykelupa

 

Muistilista Itäpisteellä vierailijalle

    • Voit vierailla Itäpisteen katselupaikalla ilman rajavyöhykelupaa.

    • Reitti ajoneuvojen pysäköinti- ja kääntöpaikalta Virmajärven rantaan Rotary -paalulle on merkitty ja eristetty narulla. Eristetyn alueen ulkopuolella kulkee rajavyöhyke. Älä poikkea eristetyltä reitiltä. 

    • Huomioi, että Virmajärven vesialueelle meno on kiellettyä. 

    • Saat valokuvata ja videoida reitillä ja kohteella. 

    • Alueella ei saa ilmailla tai ilmakuvata. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että et saa lennättää minikopteria tai lennokkia alueella ilman Puolustusvoimien antamaa lupaa.

https://raja.fi/suomen-itaisin-piste

Rajavyöhyke itäpistellä. Köysillä rajattu polku vie Manner EU:n itäisimmälle pisteelle, eikä siltä saa poistua.