Pikkupappila

Ilomantsin evankelisluterilaisen seurakunnan kappalaisen käyttöön vuonna 1795 rakennettu asuin- ja virkatalo Pikkupappila otettiin sotilaalliseen käyttöön heinäkuussa 1944. Rukajärven suunnalla 14.D:n komentajana koko jatkosodan ajan menestyksellisesti toiminut kenraalimajuri E.J. Raappana sai Päämajalta 24.7. lisätehtävän. Tehtäväkäskyn mukaisesti häneen vastuulleen tuli puna-armeijan odotettavissa olevan, Ilomantsiin suuntautuvan hyökkäyksen torjuminen ja vihollisen tuhoaminen. 25. päivänä Raappana lensi Tiiksjärveltä Onttolaan, josta hän siirtyi autokuljetuksena Ilomantsiin, Pikkupappilaan.

Pikkupappila Pappilanvaaralla.

 

Kenraalimajuri E.J. Raappanan komentopaikka 1944.

Iltamyöhällä Raappana kävi vielä Tuupovaaran Kitsajärvelle sijoitetussa II AK:n esikunnassa. Siellä neuvoteltiin AK:n komentajan, kenraalimajuri E. Mäkisen kanssa edessä olevista sotatoimista. Seuraavana päivänä Raappana laati käskyn, josta lyhennetty lainaus:

”Osasto R:n käsky. PM:n lennätinsanoman perusteella on 26.7.1944 perustettu II AKE:n alaisena toimiva Osasto Raappana (os. R). Rintamavastuun olen ottanut vastaan 26.7. klo 12.00. Kom.paikkani Ilomantsin Pikkupappilassa (puh. N a k k a r i 5)”

Tilapäiseksi sotatoimiyhtymäksi perustetusta joukosta on käytetty käskyssä kahta nimiversiota, Osasto Raappana ja sen lyhennettä os. R.

Sotatoimiyhtymä tunnetaan yleisesti nimestään Ryhmä Raappana, joka on nimiversioista tunnetuin.

Miksi kenraali valitsi komentopaikakseen juuri Pikkupappilan? Raappana toimi vuosina 1921-1939 Joensuun Rajavartioston komentajana. Ilomantsin kirkonkylä rakennuksineen oli tullut tuolloin komentajalle tutuksi, sillä yksi hänen alaisuudessaan toimineista rajakomppanioista oli sijoitettu paikkakunnalle. Kookkaassa rakennuksessa oli useita huoneita, joten talo tarjosi hyvät tilat myös kenraalin esikunnan käyttöön. Talossa oli tilaa käydä neuvotteluja vierailevien, korkeiden upseereiden kanssa, joista mainittakoon kenraalit Airo, Mäkinen ja Lagus. Raappana arvosti luonnonkauneutta, joten on arveltu hänen valinneen Pikkupapilan komentopaikakseen juuri komean näköalan vuoksi. Käytännöllisempiä syitä valintaan kuitenkin olivat rakennuksen toimivuuden lisäksi hyvät liikenne- ja radioyhteydet. Raappana kävi Pikkupappilasta käsin usein myös eteentyönnetyllä komentopaikallaan, joka oli sijoitettu Lehtovaaran kylään, Hattuvaaraan menevän tien varrelle.

Rakennuksen läheisyydessä, vesitornin pysäköintialueen laidalla, on panssariestekiveen kiinnitetty muistolaatta jossa kerrotaan Pikkupappilan toimineen kenraali Raappanan komentopaikkana noin kolmen viikon ajan syyskesällä 1944.

Pikkupappila

Rakennus toimi kenraalimajuri E.J. Raappanan asuin-, esikunta- ja komentopaikkana Ilomantsin suurtaisteluiden aikana syyskesällä 1944.

Kirjoittaja: Sotakamreeri Rauno Suhonen